Keuruun Pelastakaa lapset ry kevätkokous 29.03.2022

Keuruun Pelastakaa lapset ry kevätkokous

Aika: 29.03.2022 klo 17:30

Paikka: Perhekeskus, Keuruuntie 22, Keuruu

Asialista
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus (sääntöjen mukaan kutsu toimitettava viimeistään seitsemän vuorokautta ennen kokousta)
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään hallituksen antama tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan/tilintarkastajan lausunto edelliseltä tilivuodelta.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle tai päätetään muista toimenpiteistä, jos edellä mainitut asiakirjat antavat siihen aihetta.
7. Valitaan edustaja/edustajat liittokokoukseen
8. Käsitellään muut asiat, jotka kokous päättää ottaa käsiteltäväksi

Tervetuloa!